Danišovce                                                                                                        cas Meniny pre SR

                                                                                                                                                                                               Úvodná stránka   Pošli nam email
                                                      Profil obce Kultúra Samospráva Služby Informácie Kontakty           

 KULTÚRA

 

 

Pamiatky

 

Osveta

 

Hasiči

 

Školstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovská stránka

  danisovce Pridať k obľúbeným

 

 Školstvo 

Úroveň spoločenskej a kultúrnej aktivity obce súvisela s osobnosťou učiteľa, kňaza a tiež zanietením ľudí, ktorí im pomáhali. Rozvoj školstva, spolková činnosť, divadelníctvo, zvyky spolu s náboženskými tradíciami dotvárali kolorit života obce. Školopovinných žiakov bolo v minulosti málo, pretože prirodzený prírastok obyvateľstva bol malý, napríklad v roku 1918 bol nulový. Až postupne počet detí narastal. Vtedy sa vyučovalo v jednej triede od 1. po 6. ročník. K základným predmetom patrilo náboženstvo, biblický dejepis, čítanie a písanie, počtoveda, zemepis, prírodopis, telocvik, spev a kreslenie. Žiaci sa učili cirkevné ale aj svetské piesne a recitovať z rôznych čítaniek. Výchovná a vyučovacia úroveň vzrástla za pôsobenia učiteľa Jozefa Mattu, rodáka zo Spišskej Novej Vsi a jeho manželky Ireny. Jozef Matta sa stal ako 26-ročný novým učiteľom školy v Danišovciach a vo svojej funkcii pobudol plných 28 rokov. 14. novembra 1928 bola otvorená a posvätená nová cirkevná škola. V roku 1934 mala škola už 32 žiakov. Každému žiakovi, ktorý školu ukončil, daroval učiteľ ovocný stromček, ktorý si mohol žiak zasadiť doma na záhradke. Mnohé stromy rastú v Danišovciach dodnes a bývalí žiaci spomínajú na pána učiteľa s láskou. Počas vojny bola škola čiastočne neschopná prevádzky, ale 15. februára 1945 po odstránení drobných poškodení budovy sa vyučovanie opäť začalo. Po reorganizácií školstva, ktoré prebehlo v roku 1953, sa stala škola 4-ročnou. Žiaci 5.-8. ročníka začali peši dochádzať do Osemročnej školy v Markušovciach. Prvým rodákom z Danišoviec, ktorý študoval počas ČSR na strednej škole bol Štefan Vittko. V roku 1936 začali na gymnáziu študovať hneď dvaja žiaci: Mikuláš Matta a Štefan Hudák. Štúdia boli spojené s veľkými výdavkami, ale aj schopnosťami žiakov.

Danišovská škola z r. 1928

 Predpoveď počasia:

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Vyberáme z fotogalérie

 

Profil obce  :. Kultúra  :. Samospráva  :. Služby  :. Informácie  :. Kontakty :.

Copyright © Obecný úrad Danišovce.  Designed by slavec55